اطلاعات شخصی

my picture
 • نام : محمد
 • نام خانوادگی : امانعلیخانی
 • سن : سال
 • ملیت : ایرانی
 • آدرس : ایران، کرمان
 • فعالیت : مستقل
 • زبان : فارسی, انگلیسی(کم)

7

سال تجربه

20

پروژه تکمیل شده

15

مشتریراضی

5

آموزشانجام شده


مهارت‌های من

90%
html 5+
70%
css 3+
70%
fwk Bootstrap 3+
80%
javascript es2017+
60%
fwk jquery 2+
50%
fwk angular 1.2+
80%
c/cpp 11+
50%
qt 3+
80%
php 7+
70%
Mysql 5+
50%
Android 5+
60%
os GNU/Linux
50%
OS Kali 1+
60%
OS Ubuntu 18+
80%
OS Windows 7+
20%
OS mac
60%
git
40%
docker
40%
Robotics

تجربه & آموزش

 • ۱۳۸۸ - اکنون
  طراح وب مستقل

  تجربی

 • ۱۳۹۰ - اکنون
  DevOps مستقل

  تجربی

 • ۱۳۹۳ - اکنون
  UI/UX طراحی مستقل

  تجربی

 • ۱۳۸۹ - ۱۴۰۰
  دانشگاه پیام‌نور (PNU) ری, تهران

  کارشناسی ارشد کامپیوتر، گرایش نرم‌افزار

 • ۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
  موسسه آموزش عالی بهمنیارکرمان

  کارشناسی کامپیوتر، گرایش نرم‌افزار

 • ۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
  دبیرستان پیشتازانکرمان

  دیپلم ریاضی/فیزیک

 • ۱۳۸۶
  دبیرستان طالقانیکرمان